Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Smart grids

Door real-time informatie over het energieverbruik te bieden, zorgen innovatieve smart grids voor een efficiënt en groeiend gebruik van duurzame energiebronnen.

De elektriciteitsdistributie optimaliseren

Smart grids, ook wel distributiebeheersystemen genoemd, verwijzen naar de innovatieve digitale technologieën die worden gebruikt om de volatiliteit in het elektriciteitsdistributienetwerk te detecteren en op te lossen. Door het verstrekken van real-time informatie zorgen smart grids voor een optimale integratie van elektriciteit die afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen.

Met de smart grids van SPIE kunnen klanten hun hoog- tot laagspanningsnetwerken optimaliseren, bewaken en onderhouden:

  • Netuitbreidingen: netwerkbeoordelingen, inspecties van beveiligingssystemen, netwerkplanningsstudies, waaronder doelnetwerk en uitbreidingsplanning
  • Bewaking en onderhoud: netwerkbeheeroplossingen, regeneratie van beschadigde netwerken, real-time informatie over vraag en aanbod

Omdat smart grids een flexibele, real-time controle van distributienetwerken garanderen, zorgen ze voor een besparing van energiekosten en worden distributeurs minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.