Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Signalering

In stedelijke en voorstedelijke gebieden hangt de doorstroom van verkeer ook af van de efficiëntie en ergonomie van de signalering.

Informeren voor verbeterde mobiliteit

SPIE ontwikkelt signaleringssystemen om de mobiliteit in stedelijke en voorstedelijke gebieden met steeds minder ruimte te regelen en te beveiligen.

In het hart van de slimme stad bieden de oplossingen van SPIE informatie en referentiepunten voor de gebruikers van alle soorten vervoersinfrastructuur en -diensten:

  • Wegen en snelwegen: openstelling en afsluiting van wegen, filedetectie, waarschuwen voor gevaarlijke situaties (verzakkingen, dieren, enz.).
  • Tunnels: dynamische signalering, tellen van voertuigen, videobewaking, enz.
  • Openbaar vervoer: realtime informatie voor reizigers in (veranderende informatieborden en geluidsapparatuur), bewegwijzering.

De signaleringssystemen hebben een directe impact op het milieu en de levenskwaliteit. De informatie die ze geven, draagt bij aan een betere verkeersdoorstroom en luchtkwaliteit.