Het verbeteren van de duurzaamheid van de gebouwen van de gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam vertrouwt aan SPIE het onderhoud van drie van haar zes locaties toe, in overeenstemming met de klimaatovereenkomst.

Fact sheet

  • Services: M&E
  • Subsidiary: SPIE Nederland
  • Year: 2023
  • Tags: Energy efficiency, Multi-technical Maintenance
  • Status: Terminé

In 2019 nam SPIE Nederland voor de twee daaropvolgende jaren het onderhoud op zich van verschillende gebouwen van de gemeente Amsterdam: de gebouwen van verschillende Stadsdeelkantoren en Ouder- en Kindcentra, en het onderhoud van enkele tuinen en afvalinzamelingspunten.

Dit onderhoudscontract omvat alle installaties van gebouwen, zoals HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning), sanitaire en veiligheidssystemen, en elektrische en mechanische installaties. De dienstverlening van SPIE kan worden ingezet op alle gebieden van energie-efficiënte gebouwen, dankzij de ondersteuning van verschillende operationele eenheden die actief zijn in dit marktsegment.

SPIE ontwikkelt proactief technische oplossingen om de energie-efficiëntie van de installaties van de gemeente en de duurzaamheid van de gemeentelijke gebouwen te verbeteren, in overeenstemming met de klimaatovereenkomst.