Nieuwe elektrotechnische infrastructuur bij Merck

In 2019 voltooide SPIE Deutschland & Zentraleuropa de elektrotechnische installaties van het nieuwe Pharma Packaging Center PH85 van Merck in Darmstadt (Duitsland). De opdracht richtte zich op de installatie en documentatie van medische productiefaciliteiten, in overeenstemming met de technische vereisten. Dit centrum zal 210 miljoen medicijnverpakkingen per jaar produceren.

Fact sheet

  • Services: M&E
  • Subsidiary: SPIE Deutschland & Zentraleuropa
  • Year: 2023
  • Tags: Electrical engineering
  • Status: Terminé

De werkzaamheden vonden plaats gedurende een periode van 16 maanden en op een totale oppervlakte van 20.000 vierkante meter. SPIE Deutschland & Zentraleuropa heeft geïnstalleerd:

  • 350 kilometer sterkstroom-/zwakstroomkabels
  • 600 KNX-deelnemers met data-interface
  • 2000 armaturen
  • 480 luidsprekers, vooral voor de alarmcentrale
  • Meerdere datanetwerken.

Er gelden strenge verplichtingen op het gebied van apparatuur en documentatie voor de installaties die gebruikt worden bij de productie van medische producten. Na voltooiing van de installaties moeten deze worden geïnspecteerd door de Food & Drug Administration (FDA), het Amerikaanse agentschap voor de kwaliteitscontrole van voedingsmiddelen en medicijnen. In het nieuwe centrum zullen medicijnen met en zonder hormonen in afzonderlijke cleanrooms worden verpakt. Om deze ruimten tegen te beschermen tegen verontreiniging, moet het aantal in de lucht zwevende deeltjes onder een zeer lage waarde blijven die door de FDA is vastgesteld. Bovendien moeten de temperatuur, luchtvochtigheid en druk constant blijven om het risico van verontreiniging door schadelijke stoffen te verkleinen. Zo hebben we met name antibacteriële stopcontacten aangebracht en alle elektrische installaties zijn hermetisch gesloten.