SPIE begeleidt ArianeGroup in haar strategie voor energie-efficiëntie

ArianeGroup

SPIE is door ArianeGroup geselecteerd vanwege het hoogwaardige technische aanbod en de inzet voor energieoptimalisatie. SPIE kreeg een multi-technisch onderhoudscontract voor 4 van de 8 Franse locaties van de wereldleider in de lucht- en ruimtevaart.

Fact sheet

  • Services: Tech FM
  • Subsidiary: SPIE France
  • Year: 2023
  • Tags: Energy efficiency
  • Status: Terminé

52 werknemers zijn ingezet om de faciliteiten met een hoog veiligheidsniveau in werking te stellen – zonder impact op de productie.

Met dit energieprestatiecontract (CPE) heeft SPIE zich ertoe verbonden het gas- en elektriciteitsverbruik van de locaties met 2% per jaar te verminderen.

De teams werken aan de distributie van hoogspanning, laagspanning, verwarming, ventilatie en airconditioning, evenals elektromechanica (bruggen, automatische deuren, etc.) en veiligheids- en beveiligingssystemen

Aanpassing van de ingestelde temperaturen, reparatie van persluchtlekken, verbetering van de verwarmingscurve voor stoom-onderstations, optimalisatie van de richtlijnen voor koudeproductie … in 2018 zijn al honderden activiteiten uitgevoerd, voor naar schatting 5% van de uiteindelijke energiebesparing.

Tijdens dit proces werkten de teams van ArianeGroup en SPIE nauw samen.