SPIE helpt windenergie die op zee wordt geproduceerd naar land te transporteren

Elia

Eind 2017 kreeg SPIE Belgium van Elia, beheerder van het hoogspanningsnet in België, de opdracht om twee hoogspanningsstations van 380 kV te verwezenlijken: ‘Van Maerlant’ in Damme en ‘Gezelle’ in Dudzele in het kader van het Stevin d’Elia-programma, dat met name ten doel heeft de energie die door offshore windparken wordt geproduceerd naar het binnenland te transporteren.

Deze bouwprojecten maken deel uit van de uitbreiding van de bouw en installatie van het hoogspanningsstation Horta, dat in mei 2015 door SPIE Belgium werd opgeleverd.

Fact sheet

  • Subsidiary: SPIE Belgium
  • Year: 2023
  • Tags: High-voltage line
  • Status: Terminé

LEGIO UITDAGINGEN

SPIE België stond voor verschillende uitdagingen:

  • De snelle (negen maanden), veilige en efficiënte voltooiing van een GIS-installatie (1) was een eerste uitdaging. Nadat de GIS-installatie was voltooid, werd ongeveer 14 kilometer kabels naar de controlekamer in Elia getrokken. Bovengrondse leidingen die 380 kV transporteren komen de faciliteit binnen via poorten van 84 ton, 27 meter hoog en 54 meter breed.
  • Andere beperkingen die in aanmerking moesten worden genomen, waren een beperkte ruimte en de nabijheid van een gasleiding.
  • Afvalbeheer op de locatie was ook een dagelijkse prioriteit. Om de ecologische impact te beperken werd besloten om het afval zoveel mogelijk te recyclen. Zo werd zo'n 140 ton verpakkingshout gerecycled.

Dit is een unieke prestatie, niet alleen vanwege de omvang ervan, maar ook omdat het de eerste keer is dat er hoogspanningsstations met een dergelijk vermogen in België werden gerealiseerd.

(1) Gas-Insulated Switchgear – met gas geïsoleerd paneelsysteem