SPIE renoveert vijf stuwen van het Nederlandse Valleikanaal

SPIE Nederland was verantwoordelijk voor de renovatie van de mechanische delen van vijf stuwen in het Valleikanaal voor rekening van het Waterschap Vallei en Veluwe. In dit dichtbevolkte land, waar veel bebouwde gebieden uit zee zijn gewonnen, is betrouwbaar waterbeheer een cruciale uitdaging.

Fact sheet

  • Services: Tech FM
  • Subsidiary: SPIE Nederland
  • Year: 2023
  • Tags: Mechanical engineering
  • Status: Terminé

In Nederland zijn de waterschappen verantwoordelijk voor het beheer van het waternetwerk en de bescherming van de inwoners tegen overstromingen. De waterschappen garanderen de veiligheid van dijken en de kwaliteit van het water.

Uit een onderwaterinspectie van diverse stuwen in het Valleikanaal bleek dat verschillende kleppen en spillen gerenoveerd en vervangen moesten worden. De eenheid van SPIE Nederland die verantwoordelijk is voor de mechanische infrastructuur van bruggen en sluizen greep deze kans aan; haar expertise, gecombineerd met haar jarenlange ervaring op het gebied van de rivierinfrastructuur, maakte deze eenheid tot een ideale kandidaat voor dit soort realisatie. De projectuitvoerende teams zullen onder meer moeten voldoen aan milieu- en begrotingseisen. Zo waren het opstellen van een milieubeheerplan en een tijdelijk systeem voor bescherming tegen overstromingen de beslissende argumenten voor het winnen van het renovatiecontract.

De vijf stuwen hebben elk hun eigen, specifieke uitdagingen. Frank Keetels, Customer Manager, SPIE Nederland: ‘Voordat ik aan een project begin, inspecteer ik altijd de locatie. Ik onderzoek de omgeving en houd rekening met zoveel mogelijk parameters. Ik neem al deze aspecten in overweging bij de planning, voordat ik een dialoog start met lokale bewoners om een oplossing te vinden die iedereen tevredenstelt.’

Stuwen vereisen speciale aandacht; wanneer een klep moet worden gereviseerd, moet een tijdelijke oplossing worden gevonden. SPIE installeert op zo’n moment een tijdelijke barrière om de functie voor bescherming tegen overstromingen van de stuw over te nemen. De grootste stuw is acht meter breed, de kleinste vier meter breed. De renovaties van SPIE garanderen de komende 25 jaar een duurzame oplossing. De renovatie van de stuwen in het Valleikanaal zal begin april beginnen en in oktober 2020 voltooid zijn.