Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Slagboom

Een dynamische regeling van de snelheid en de toegang draagt bij tot een efficiënter gebruik van de capaciteit van de verkeerswegen.

Deze expertise is beschikbaar in de volgende landen:

De verkeersstroom beveiligen, controleren en regelen

SPIE helpt de beheerders van snelwegen bij het optimaliseren van het verkeer op hun infrastructuur. Om ervoor te zorgen dat de verplaatsingen op een vlottere en veiligere manier verlopen en de verkeersstromen te controleren en te regelen ontwikkelt SPIE hoogtechnologische oplossingen.

Deze zijn:

  • Mobiele barrières. Deze kunnen automatisch worden geactiveerd op kruispunten van autosnelwegen of bij tunnelingangen om toegangswegen te sluiten of te openen, en zo de doorstroming van voertuigen te sturen afhankelijk van de gebeurtenissen en de verkeersomstandigheden.
  • Variabele signalisatie om het verkeer te regelen. De meetsensoren zijn rechtstreeks verbonden met het controlestation en maken het mogelijk om verkeersstromen in realtime te volgen en het aantal gebruikers te regelen en deze te informeren (snelheid, files, gevaren enz.) via de informatiepanelen.

De door SPIE ontwikkelde innovatieve oplossingen helpen bij het regelen van het verkeer in geval van verontreinigingspieken en zorgen zo voor een lagere CO2-uitstoot in de atmosfeer.

SPIE Belgium and SPIE Nederland work together to supply and install four CADO® emergency gates in the Quatre Bras tunnel in Brussels

SPIE Belgium recently won a tender from the AWV to supply and install four 9-metre CADO® emergency gates in the Quatre Bras tunnel on the Brussels ring road (R0) - two on each side of the tunnel. This project, which is due for completion in the first quarter of 2023, will see SPIE Belgium work closely with SPIE Nederland, which will be responsible for manufacturing, supplying and installing the CADOs®.

Learn more

Ressources

Brochure

[English version] VEVA 3, Movable crash bar...

Brochure

[English Version] CADO, safety on the road

Weblink

Movable barrier (EN)

Weblink

Emergency Barrier (EN)