Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Bliksembeveiliging

De installaties moeten beschermd worden tegen natuurlijke gevaren zoals bliksem.

Beschermen tegen elektrische en elektromagnetische schade

De aardings- en bliksembeveiligingssystemen van industriële installaties moeten regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden.

SPIE biedt diensten aan die bijdragen aan de bescherming van uw systemen:

  • Berekening, planning en dimensionering van bliksembeveiligingssystemen.
  • Tot stand brengen van een potentiaalvereffening (beveiliging ter beveiliging tegen het risico op elektrocutie bij bliksem): in schakelruimtes of procestechnische systeemruimtes.
  • De installatie van een bliksembeveiligingssysteem op en in gebouwen en het aanleggen van ondergrondse aardingssystemen.
  • De verificatie, bewaking en reparatie van het systeem.