Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Lichtsignalering in drie kleuren

In een stedelijke omgeving zijn lichtsignaleringssystemen essentiële schakels in een complex veiligheidssysteem dat de stroom van voetgangers en voertuigen regelt.

Veilig op weg

SPIE biedt gemeenschappen op maat gemaakte verkeerslichten voor kruisingen, alternatieve routes of eenrichtingsstraten, zebrapaden, toegangscontrole op wegen, beweegbare bruggen, enz.

Hiermee kunnen de verschillende verkeersstromen op de weg worden georganiseerd en beveiligd.

  • Ontwikkeling, implementatie, engineering en integratie van communicatiesystemen.
  • Diagnose van werking van kruispunten.
  • Haalbaarheidsstudies.
  • Optimalisatie van werkingsduur.
  • Installatie, exploratie en onderhoud van slimme oplossingen met driekleurige lichtsignalisatie (SLT) en verlichte veiligheidsborden.

SPIE zet zich in voor de prestaties en betrouwbaarheid van signaleringsapparatuur