Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Energiemix

Het uitbreiden van de productie-, opslag- en distributiecapaciteiten van hernieuwbare energie is noodzakelijk om de maatschappelijke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

De overgang naar schone energie mogelijk maken

Om het doel van de EU te verwezenlijken om in 2050 CO2-neutraliteit te bereiken, moeten duurzame energiebronnen de ruggengraat van onze energiesystemen worden. De oplossingen van SPIE leiden klanten naar een duurzame productie en een geoptimaliseerde distributie van hernieuwbare energie.

SPIE beschikt over technische expertise in bijna alle hernieuwbare sectoren, die het gehele proces, van duurzame energie tot productie en distributie, omvatten:

  • Energieproductie: installatie en slim onderhoud van zonne-energie-, windenergie-, biomassa-, hydro-elektrische en geothermische infrastructuren
  • Opslag, transmissie en distributie: installatie en operationeel onderhoud van substations, transformatorstations en hoog- tot laagspanningslijnen; energiebeheersystemen, testbanken, distributienetwerken, Smart Grid-oplossingen
  • Groene waterstof: productiefaciliteiten, tankstations, elektrolyseaansluitingen, opslag en distributie

De oplossingen van SPIE maken een grootschalige elektriciteitsproductie met een laag koolstofgehalte en de noodzakelijke aanpassing van het elektriciteitsnet mogelijk. Beide zijn essentieel voor het succes van de energietransitie.

Development of a solar plant in Hungary

SPIE has developed a 33-hectare solar plant in Bükkábrány, together with its consortium partner Bejulo. It is the largest solar farm in Hungary, located in the north of the country.

Learn more

SPIE helps for carrying offshore wind energy onto land

SPIE Belgium was tasked by Elia, Belgium’s high voltage electricity transmission system operator, to produce two 380 kV high-voltage substations: “Van Maerlant” at Damme and “Gezelle” at Dudzele, within the framework of Elia’s Stevin programme, which is aimed notably at piping energy produced by offshore wind farms inland.

Learn more

Onze expertise

Ontdek al onze oplossingen en expertises: Energiemix.