Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Batterijenergieopslagsystemen (BESS)

Het energienet stabiliseren met batterijenergieopslagsystemen

Het volledige potentieel van hernieuwbare energie ontketenen

Hernieuwbare energieën zijn van nature intermitterend, terwijl elektriciteitsnetten op een stabiele en betrouwbare manier van stroom moeten worden voorzien. In batterijenergieopslagsystemen (BESS) kan hernieuwbare energie worden opgeslagen wanneer de productie hoog is, zodat deze later in het stroomnet kan worden opgenomen wanneer de vraag het aanbod overschrijdt.

SPIE biedt de BESS-installatie met aanvullende diensten die nodig zijn voor aansluiting op midden- en hoogspanningsnetten:

  • Aansluiting, montageservice, basiswerkzaamheden, bekabeling
  • HS-transformators en schakelinfrastructuur
  • Interfacebeheer

Omdat ze de cruciale interface tussen de productie van hernieuwbare energie en het elektriciteitsnet bieden, zijn de BESS-service en -expertise van SPIE de flexibele en stabiele oplossing die nodig is om de productie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen verder te ontwikkelen.