Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Noodstroomvoorziening

Zowel op het gebied van productiviteit en beveiliging is de kwaliteit en beschikbaarheid van elektriciteit een belangrijk aspect bij het verrichten van elke industriële activiteit.

Industriële klanten continu een gegarandeerde stroomvoorziening bieden

Storingen, stroomonderbrekingen en spanningsschommelingen kunnen erg schadelijk zijn. Productielijn, automaten, computerapparatuur, enz.: SPIE ontwikkelt oplossingen op maat om de elektrische apparatuur van industriële gebouwen te beschermen.

Onze services omvatten de planning, de installatie en het onderhoud van de systemen:

  • redundantie van de aansluiting op het elektriciteitsnet
  • stroomvoorziening zonder onderbrekingen (omvormers)
  • noodstroomsystemen (generatoren),
  • aarding,
  • bliksembeveiliging
  • 24/24 bijstand voor reparatie van apparatuur
  • terbeschikkingstelling van tijdelijke noodstroomoplossingen

SPIE begeleidt haar klanten gedurende het hele proces om deze risico's te voorkomen en de continuïteit van de energievoorziening te garanderen.