Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Noodstroomvoorziening - Uninterruptible Power Supply (UPS)

Om hun activiteiten te kunnen blijven uitoefenen, moeten organisaties kunnen rekenen op een stroomtoevoer die tegelijkertijd betrouwbaar en constant is.

Een continue en hoogwaardige stroomvoorziening garanderen

Storingen, stroomonderbrekingen en spanningsschommelingen kunnen erg schadelijk zijn. Kantoorinstallaties, datacentra, enz.: SPIE ontwikkelt oplossingen op maat om de elektrische apparatuur van de gebouwen te beschermen.

Onze services omvatten de planning, de installatie en het onderhoud van de systemen:

  • stroomvoorziening zonder onderbrekingen (omvormers)
  • noodstroomsystemen (generatoren),
  • aarding,
  • bliksembeveiliging

SPIE begeleidt haar klanten gedurende het hele proces om deze risico's te voorkomen en de continuïteit van de energievoorziening te garanderen. 
 

State-of-the-art building technology in a new outpatient surgery centre

In 2019, SPIE Deutschland & Zentraleuropa planned and installed the electrotechnical infrastructure for the new outpatient operating centre of Dr. Michael Wiesend in Montabaur, Germany. The state-of-the-art building technology meets the severe hygiene standards applied in clinics.
Learn more