Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Waterstof

Groene waterstof is een efficiënte, veelzijdige en schone energiebron, die in de toekomst een pijler van de energiemix wordt.

Voldoen aan de behoeften van het waterstofecosysteem

Het koolstofarm maken van de industrie, het faciliteren van e-mobiliteit, het leveren van schonere warmte en energie: groene waterstof, die wordt geproduceerd met hernieuwbare energie, speelt een cruciale rol in de transitie van de maatschappij om fossiele brandstoffen achterwege te laten. SPIE is zowel een serviceleverancier als een ontwikkelaar van oplossingen op het gebied van waterstof.

SPIE biedt oplossingen in elke stap van de waardeketen van groene waterstof:

  • Productie: installatie van productiefaciliteiten voor hernieuwbare waterstof, PEM-elektrolyse-systemen
  • Distributie: waterstofopslag, transport en netwerken
  • Mobiliteit: installatie en inbedrijfstelling van waterstofmobiliteitsfaciliteiten, laadinfrastructuur
  • Industriële toepassingen: transport, energie-gas-energie voor verwarming en energie

Aangezien de groei van de waterstofproductiecapaciteit een overeenkomstige uitbreiding van het transport en de distributie van waterstof vereist, positioneert de expertise van SPIE op beide gebieden het bedrijf als een belangrijke speler in deze energie van de toekomst.

Groene waterstof

Groene waterstof, een essentiële aanjager voor het koolstofvrij

SPIE bevindt zich al enkele jaren in het hart van dit ecosysteem en biedt kant-en-klare oplossingen op maat, van ontwerp tot installatie en onderhoud.

Brochure

Fiche expertise SPIE France - Hydrogène déc...

Document

Solutions for the Energy Transition (Englis...

Presentation

[English] Business presentation - Hydrogen...

Document

Wasserstoffproductie - Online analyse in 3...

Document

Koolstofarme waterstof: Van productie tot g...

Document

Waterstof en onderhoud - De uitangingen om...

Brochure

Fiche expertise SPIE France - Hydrogène déc...

Laatste persberichten