Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Windenergie

Windenergie is een overvloedige, onuitputtelijke en emissievrije energiebron.

De kracht van de wind benutten

Windenergie, een hernieuwbare energiebron die wordt gegenereerd door de omzetting van kinetische energie in elektriciteit, speelt een belangrijke rol in de doelstellingen van de Europese Unie voor een CO2-neutrale toekomst. Met uitgebreide technische en bouwkundige expertise op het gebied van windprojecten, zowel op het land als offshore, is SPIE een voorkeurspartner voor klanten van windparken die hun infrastructuur willen bouwen, uitbreiden of beheren.

SPIE biedt oplossingen voor elke stap van het productieproces voor windenergie:

  • Onshore- en offshore-windparken: installatie en onderhoud van windturbines en de bijbehorende infrastructuur
  • Aansluitingen op het elektriciteitsnet: substations, transformatorstations
  • Operationeel beheer: testbanken, energiebeheerdiensten

Met aanbiedingen in de gehele windenergiewaardeketen draagt SPIE direct bij aan de uitbreiding van de windenergieproductie en aan het binnen bereik brengen van de droom van een CO2-neutraal Europa.

SPIE helps for carrying offshore wind energy onto land

SPIE Belgium was tasked by Elia, Belgium’s high voltage electricity transmission system operator, to produce two 380 kV high-voltage substations: “Van Maerlant” at Damme and “Gezelle” at Dudzele, within the framework of Elia’s Stevin programme, which is aimed notably at piping energy produced by offshore wind farms inland.

These schemes follow on from the work on producing and installing the Horta high-voltage substation, delivered by SPIE Belgium in May 2015.
Learn more