Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Robotica

In het tijdperk van Industrie 4.0 zorgt robotica voor meer kwaliteit en productiviteit en worden de kosten en risico’s voor de operators beperkt.

Robotica inzetten ten behoeve van de industriële prestaties

Dankzij onze expertise op het gebied van integratie van robotica en automatisering kan SPIE bedrijven steeds meer innovatieve en flexibele oplossingen bieden om hun industriële processen te optimaliseren.

Planning, installatie en implementatie: SPIE zorgt voor begeleiding gedurende het gehele proces.

De methodes en tools bestrijken de hele waardeketen:

  • Voorbereiding, installatie en integratie, programmering van automatiserings- en controleoplossingen.
  • Ontwikkeling en implementatie van software (visualisatie van processen, industriële netwerken).
  • Bouw van nieuwe fabrieken met automatiseringsoplossingen, re-engineering en migratie van productieketens.

In de industriële sector zorgt de robotisering van processen voor een nauwkeuriger afgesteld verbruik van grondstoffen en energie, wat tot aanzienlijke besparingen leidt.