Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Volgens de voorschriften

Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven om erop toe te zien dat hun elektrische installaties in overeenstemming met de geldende normen, en meer bepaald de veiligheidsnormen, worden ontwikkeld, gebruikt en onderhouden.

De conformiteit van de elektrische installaties controleren

Kantoren, industriële sites of openbare gebouwen, enz.: SPIE zorgt ervoor dat de elektrische installaties van gebouwen in overeenstemming zijn met de steeds strengere nationale of Europese regels.

SPIE is met haar expertise op het gebied van elektrotechniek betrokken bij de ingebruikname van nieuwe elektrische installaties, evenals bij renovatieprojecten en periodieke inspecties.

Het gaat om de volgende services:

  • Tests van vaste elektrische systemen en apparatuur.
  • Controle of de apparatuur voldoet aan de geldende normen.
  • De installatie in overeenstemming brengen met de voorschriften

De nieuwe normen voor elektrische installaties zijn bedoeld om risico's te voorkomen, maar ook om het wijdverbreide gebruik van nieuwe, minder energie-intensieve apparatuur te stimuleren.

Innovation & performance pour la rénovation de la centrale nucléaire EDF de Tricastin

Dans le cadre des opérations de grand carénage du parc nucléaire français, SPIE Nucléaire a réalisé en 2019 des opérations propres contribuant à la mise en conformité et à l’amélioration du niveau de sureté de la tranche n°1 de la centrale nucléaire du Tricastin (Drôme) dans le cadre du projet VD4 900.
En savoir plus