Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

AGRI-FOOD

Een antwoord bieden op de uitdagingen waarmee de voedingsmiddelenindustrie te maken heeft, dankzij gevarieerde knowhow en betrokkenheid bij het milieu

De knowhow van SPIE op het gebied van agri-food: oplossingen op maat voor een veeleisende sector

De voedingsmiddelenindustrie heeft te maken met complexe maatschappelijke onderwerpen zoals de vermindering van de milieu-impact (beheersing van grondstoffen, productie van hernieuwbare energie) en volksgezondheid (naleving van kwaliteitsnormen die gesteld worden aan voedsel en van sanitaire normen, transparantie ten opzichte van consumenten), terwijl de distributie- en productiekanalen geoptimaliseerd moeten worden.

SPIE is al jarenlang betrokken bij de verschillende ketens binnen deze industrie en heeft erkende knowhow en expertise verworven.

  • Streven naar het milieuvriendelijk ontwerpen van flexibele en duurzame gebouwen: distributienetwerk van hoogspanning (hoogspanning A: ongeveer 20.000 V), generatoren, hoogspanning – laagspanning, installatie en distributie van nutsvoorzieningen, behandeling van koude luchtstromen en HVAC (Heating, Ventilation & Air-Conditioning), technisch beheer van uitrustingen, beveiliging en veiligheid van gebouwen.
  • Zich inzetten voor energiebesparing en op een ecologisch verantwoorde manier handelen: optimalisatie van energieverbruik en van processen (Franse energiebesparingscertificaten of “CEE”), energie-efficiëntie, hernieuwbare energie.
  • Digitaliseren van industriële processen om prestaties te verbeteren: automaten, DCS (Distributed Control System), besturing en bewaking, industriële informatica, infrastructuur en communicatienetwerken, instrumentatie en regulering, databeheer en traceerbaarheid, cybersecurity en voedselveiligheid.
  • Ontwerpen en implementeren van innoverende oplossingen: engineering, fluid mechanics, robotica en cobotica, interne logistiek, gespecialiseerde machines, industriële overdracht.
  • Bieden van plaatselijke dienstverlening: industrieel onderhoud van energievoorzieningen, van processen, technische ondersteuning, onderhoud op afstand, noodhulpdienst of hotline.

In het kader van haar MVO-beleid verbindt SPIE zich ertoe om milieuvriendelijke oplossingen te bieden en bij te dragen aan het verduurzamen van de voedingsmiddelenindustrie. SPIE maakt daarbij gebruik van de meest recente technologische oplossingen om de processen van haar klanten te optimaliseren, hun ecologische voetafdruk te verkleinen en voedselveiligheid te bevorderen.

Onze oplossingen en expertise

Lees meer over onze expertise in de agri-food industrie.