Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Smart Industry

De industrie van morgen moet aan steeds strengere eisen voldoen op het vlak van veiligheid en ecologische voetafdruk en tegelijkertijd productief en winstgevend blijven.

Smart Industry: produceren door te innoveren, voor een duurzame industrie

In het licht van deze uitdagingen zijn innovatie en technologie hefbomen voor vooruitgang, waardoor SPIE een continu verbeteringsproces kan nastreven.

Dankzij de laatste technische vooruitgang wordt er tijdens de productieprocessen steeds minder energie verbruikt, zijn deze processen efficiënt en wordt de mens er nog beter beschermd.

Tijdens deze digitale transformatie van de industrie ondersteunt SPIE bedrijven bij de volgende uitdagingen:

  • Personalisering: dankzij de flexibiliteit van de middelen en de interoperabiliteit van de installaties, die gestandaardiseerde protocollen volgen
  • Optimaal benutten van gegevens: om de optimalisering van de besturing, de voorspelbaarheid van het onderhoud en traceerbaarheid mogelijk te maken, dankzij aangesloten objecten, sensoren en gegevensbeheer (big data, kunstmatige intelligentie)
  • Cyberbeveiliging: om informatiesystemen en databases te beschermen
  • Operationele vereisten: voor technische kwaliteit, lean management, connectiviteit, energieprestatie, enz.
  • Strategie: bij het anticiperen op ontwikkelingen, het beantwoorden van strategische doelstellingen, de wendbaarheid van herbestemmingen
  • De plaats van de mens: om zijn rol te versterken in het continue verbeteringsproces, inspanningen te minimaliseren, de menselijke organisatie te optimaliseren.

Onze expertise

Ontdek al onze oplossingen en expertises: Smart Industry.