Innovatie en prestaties bij de renovatie van de kerncentrale van EDF in Tricastin

Als onderdeel van het grootschalige moderniseringsprogramma van het Franse kerncentralepark, heeft SPIE Nucleair in 2019 werkzaamheden uitgevoerd om de conformiteit van de kerncentrale van Tricastin (Drôme) te realiseren en het veiligheidsniveau van Deel 1 van de centrale te verhogen, in het kader van het VD4 900 project.

Fact sheet

  • Services: M&E
  • Subsidiary: SPIE France
  • Year: 2023
  • Tags: Electrical engineering
  • Status: Terminé

Als historische partners van EDF hebben de teams van SPIE Nucleair een revisie uitgevoerd van alle algemene elektrische installaties (AEI) en de besturings- en regelsystemen in de "harde kern" van de centrale. Uitdaging: garanderen dat de exploitatie voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen post-Fukushima.

Om de werkzaamheden door de teams van SPIE Nucleair te kunnen uitvoeren binnen de vastgestelde termijnen, hebben alle ingezette teams in samenwerking met EDF innovatieve werkwijzen geïmplementeerd die zeer succesvol zijn gebleken. Deze nieuwe methodiek heeft er met name voor gezorgd dat tijdens dit 1e Deel 85,06% van de werkzaamheden is uitgevoerd, twee keer zoveel als tijdens eerdere productiestilstanden in verband met aanpassingswerkzaamheden. Deze nieuwe werkmethodiek, die voor dit 1e Deel gezamenlijk door EDF en SPIE Nucleair is geïnitieerd, is een model dat samen met de andere partners zal worden toegepast binnen het totale VD4 900-programma.