Ontwikkeling van een fotovoltaïsche energiecentrale in Hongarije

CentralePhotovoltaique

In samenwerking met consortiumpartner Bejulo heeft SPIE een fotovoltaïsche energiecentrale van 33 hectare in Bükkábrány ontwikkeld. Dit grootste zonnepark van Hongarije ligt in het noorden van het land.

Fact sheet

  • Services: M&E
  • Subsidiary: SPIE Deutschland & Zentraleuropa
  • Year: 2023
  • Status: Terminé

Het contract omvatte het volledige proces, van planning tot inbedrijfstelling. Na een planningsfase van drie maanden en een implementatiefase van slechts vijf maanden zijn de operationele tests in februari 2019 gestart. Deze namen twee maanden in beslag. Nu wordt het openbare net gevoed met de geproduceerde energie.

Met de fotovoltaïsche energiecentrale, geïnstalleerd in opdracht van de Hongaarse energieleverancier Mátrai Erőmű Zrt, was een investering van ongeveer € 16 miljoen gemoeid. Dankzij zijn grote vermogen en productiecapaciteit zou deze 'groene' centrale bijvoorbeeld 6500 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien.

kerncijfers:

64 000 polykristallijne zonnepanelen

6 500 huishoudens voorzien van elektriciteit

De ontwikkeling van deze fotovoltaïsche energiecentrale is een belangrijke stap in de productie van hernieuwbare energie in Hongarije. De energievoorziening van het land is nog steeds gebaseerd op traditionele manieren van elektriciteitsopwekking. Dit is een eerste stap in de richting van de energietransitie.