Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Bariery

Dynamiczna regulacja prędkości i dostępu pojazdów poprawia efektywność wykorzystania i przepustowość autostrady.

Ta ekspertyza jest dostępna w następujących krajach:

Zapewnienie bezpieczeństwa, kontroli i regulacji ruchu na autostradzie

SPIE wspiera operatorów autostrad w optymalizacji zarządzania ruchem na ich infrastrukturze. Tworzymy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne zwiększające płynność i bezpieczeństwo ruchu na autostradzie, które jednocześnie umożliwiają kontrolę i regulację przepływu pojazdów.

Nasze rozwiązania obejmują:

  • Bariery mobilne. Aktywowane automatycznie na rampach autostrad lub wjazdach do tuneli pozwalają otworzyć lub zamknąć do nich dostęp, co umożliwia bezpośrednią kontrolę przepływu pojazdów w zależności od incydentów lub warunków na drodze.
  • Tablice o zmiennej treści, regulujące ruch drogowy. Czujniki pomiarowe, podłączone bezpośrednio do centrum sterowania, umożliwiają monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym, co pozwala na jego regulację oraz informowanie użytkowników dróg o ograniczeniach prędkości, utrudnieniach, zagrożeniach itp.

Innowacyjne rozwiązania opracowane przez SPIE pomagają regulować ruch drogowy w zależności od generowanego poziomu zanieczyszczenia, zmniejszając tym samym emisję CO2 do atmosfery.

Ressources

Brochure

[English Version] CADO, safety on the road

Brochure

[English version] VEVA 3, Movable crash bar...