Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Pomieszczenie kontrolne

Systemy zarządzania ruchem i oznakowania na głównych drogach i autostradach usprawniają mobilność i poprawiają bezpieczeństwo, pomagając jednocześnie ograniczyć wpływ transportu drogowego na środowisko.

Regulacja przepływu i przepustowości głównych dróg

Bezpieczeństwo podróży i eksploatacji dróg, optymalizacja zarządzania ruchem i incydentami drogowymi oraz informowanie użytkowników dróg – SPIE oferuje rozwiązania w obszarze zarządzania ruchem i oznakowania, które pomagają głównym operatorom dróg i autostrad sprawniej i bezpieczniej organizować przepływ ruchu na ich infrastrukturze.

Nasze rozwiązania obejmują:

  • Informacje dla kierowców w czasie rzeczywistym: dostępność pasów ruchu, prognozy natężenia ruchu, zagrożenia i oznakowanie dynamiczne.
  • Integracja narzędzi dynamicznej regulacji ruchu: liczenie pojazdów, informacje o użytkownikach dróg i pogodzie, zarządzanie urządzeniami itp.
  • Nadzór nad infrastrukturą i sprzętem.
  • Usługi i konserwacja dostępne 24/7.

Oferta SPIE obejmuje równie projektowanie ergonomicznych mebli dla operatorów centrów kontroli ruchu, które pomagają zadbać o ich zdrowie i dobre samopoczucie w pracy.

Inżynieria zarządzania ruchem i odpowiednie oznakowanie usprawniają regulację ruchu drogowego, obniżając tym samym poziom powodowanego przez niego zanieczyszczenia powietrza.