Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Mobilność

Transport przyszłości będzie inteligentny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Umożliwianie przejścia na zrównoważoną mobilność

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla zarówno w transporcie indywidualnym, jak i zbiorowym, stanowi pilne wyzwanie związane z transformacją energetyczną. Oferując szereg usług, firma SPIE pomaga klientom w tworzeniu bardziej wydajnej mobilności, torując drogę do społeczeństwa zeroemisyjnego.

Firma SPIE jest dostawcą pełnego zakresu usług w sektorze mobilności:

  • Mobilność osobista: instalacja i konserwacja infrastruktury stacji ładujących,inteligentne cyfrowe rozwiązania parkingowe
  • Mobilność zbiorowa: technologie informacyjne i usługi bezpieczeństwa, dostarczanie informacji o użytkownikach w czasie rzeczywistym, systemy regulacji ruchu
  • Zarządzanie ruchem: Systemy wykrywania pojazdów, inteligentne parkowanie, zarządzanie samochodami, przewidywanie ruchu drogowego
  • Praca zdalna: instalacja technologii pracy zdalnej, zarządzanie przestrzenią roboczą, wideokonferencje, cyberbezpieczeństwo
  • Infrastruktura drogowa, kolejowa, morska i śródlądowa

Dzięki rozszerzeniu zasięgu infrastruktury e-mobilności i skróceniu czasu spędzanego przez samochody na drogach firma SPIE bezpośrednio przyczynia się do dekarbonizacji sektora transportu.

Nasze doświadczenie

Odkryj wszystkie nasze rozwiązania i wiedzę specjalistyczną: Mobilność.