Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Building Information Modelling (BIM)

Procesy modelowania informacji o budynku (BIM) otwierają nowe perspektywy dla współpracy w zarządzaniu projektem.

Modelowanie informacji o budynku

Procesy BIM umożliwiają modelowanie całego cyklu życia budynku, od projektu, przez eksploatację, aż po sam koniec okresu użytkowania.

Przed etapem projektowania lub w jego trakcie SPIE korzysta z modeli 3D lub 6D udostępnianych przez wszystkie podmioty zaangażowane w budowę lub remont, a następnie przez osoby odpowiadające za eksploatację i konserwację. Umożliwiają one:

  • Przeprowadzanie wirtualnych prób i analiz budynku.
  • Przewidywanie i optymalizację nakładów pracy i finansowych związanych z projektem i eksploatacją (konserwacja, zużycie energii itp.).
  • Zapewnienie płynnej interakcji, dyskusji i współpracy pomiędzy różnymi stronami zaangażowanymi w projekt wraz z upływem czasu.

Zastosowanie procesu BIM ułatwia prognozowanie wymogów w zakresie energii i projektowanie budynków o mniejszym oddziaływaniu na środowisko.

SPIE innovates for Crédit Agricole’s head office in Toulouse

The Tertiaire division of SPIE Industrie & Tertiaire, a French subsidiary of the SPIE group, has announced the completion of the electrical work at the head office of Crédit Agricole Toulouse 31, which has been fully renovated to meet smart building standards.
Learn more

A new clean room for the university of Manchester

SPIE UK designed, supplied, installed and commissioned a clean room at The University of Manchester, as part of a new build being constructed by Balfour Beatty.
Learn more

Upgrade of mechanical and electrical installations for the University of Dundee

In 2019, SPIE UK is working with the University of Dundee as the main contractor under a three-year framework contract, due to conclude in 2021.
Learn more

/
Document

SPIE Belgium - Building Information Modeling