Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Zgodność z przepisami

Firmy mają obowiązek zapewnić, że ich wyposażenie elektryczne jest zaprojektowane i eksploatowane zgodnie z aktualnymi przepisami, w szczególności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Sprawdzamy zgodność wyposażenia elektrycznego

SPIE zapewnia, że wyposażenie elektryczne budynków, takich jak m.in. biurowce, obiekty przemysłowe i budynki ogólnodostępne, spełnia coraz surowsze wymogi norm krajowych i unijnych.

SPIE czerpie ze swojej solidnej wiedzy w dziedzinie inżynierii elektrycznej przy oddawaniu do eksploatacji nowego wyposażenia elektrycznego oraz przy remontach i kontrolach okresowych.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

  • Przeprowadzanie prób stałego wyposażenia i instalacji elektrycznych.
  • Kontrolę zgodności wyposażenia z aktualnymi normami.
  • Modernizację wyposażenia w celu dostosowania go do obowiązujących wymogów prawnych.

Nowe normy dla wyposażenia elektrycznego mają na celu ograniczanie ryzyka, a także wspieranie powszechnego korzystania z nowszych, energooszczędnych urządzeń.

Innovation & performance pour la rénovation de la centrale nucléaire EDF de Tricastin

Dans le cadre des opérations de grand carénage du parc nucléaire français, SPIE Nucléaire a réalisé en 2019 des opérations propres contribuant à la mise en conformité et à l’amélioration du niveau de sureté de la tranche n°1 de la centrale nucléaire du Tricastin (Drôme) dans le cadre du projet VD4 900.
En savoir plus

/