Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Komunikacja zintegrowana

Komunikacja zintegrowana w firmach wspiera rosnącą potrzebę mobilności i współpracy.

Integrujemy komunikację na rzecz lepszej współpracy

Zwiększenie zdolności firmy do prowadzenia wewnętrznej i zewnętrznej współpracy ­– oto cel usług w zakresie komunikacji zintegrowanej, oferowanych przez SPIE.

Umożliwiają one integrację wszelkiego rodzaju terminali i narzędzi na platformach hostowanych w chmurze prywatnej lub hybrydowej.

  • Telefonia: konwergencja sieci stacjonarnych i komórkowych.
  • Współpraca: konferencje internetowe i wideo, telemedycyna, komunikatory i sieci społecznościowe w przedsiębiorstwie.
  • Relacje z klientem: obsługa połączeń, BOK i zarządzanie relacjami z klientami.
  • Administracja: narzędzia dla administracji i zaopatrzenia.

Doskonałe kompetencje SPIE pozwalają nam wspierać firmy i organizacje w realizacji projektów w obszarze komunikacji zintegrowanej i świadczyć usługi w następujących obszarach:

  • Doradztwo i inżynieria.
  • Zarządzanie projektem.
  • Zarządzanie i obsługa informatyczna.
  • Usługi zarządzane i chmura obliczeniowa.

Komunikacja zintegrowana zbliża zespoły, klientów i partnerów, a jednocześnie ogranicza liczbę niezbędnych podróży służbowych, co pomaga obniżyć emisje CO2.

A new UCC infrastructure in the St. Claraspital in Basel

SPIE ICS AG, the Swiss subsidiary of the Group, installed the new UCC (Unified Communications & Collaboration) infrastructure in the St. Claraspital hospital facility in Basel.
Learn more

/