Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Ochrona odgromowa

Obiekty muszą być chronione przed wypadkami spowodowanymi działaniem sił natury – w tym uderzeniami pioruna.

Ochrona przed uszkodzeniem elektrycznym i elektromagnetycznym

Układy uziemienia i ochrony odgromowej w zakładach przemysłowych należy regularnie poddawać przeglądowi i konserwacji.

SPIE oferuje usługi które zwiększają bezpieczeństwo systemów naszych klientów:

  • Obliczanie, planowanie i wymiarowanie odgromników.
  • Ustanowienie systemów wyrównania potencjałów (ochrona zapobiegająca elektryzacji w przypadku uderzenia pioruna): w rozdzielniach lub elementach systemu inżynierii procesowej.
  • Instalacja systemu odgromowego na budynkach lub wewnątrz nich oraz tworzenie systemów uziemiających.
  • Weryfikacja, monitorowanie i naprawy systemu.