Bardziej zrównoważone budynki miejskie w Amsterdamie

Urząd miasta Amsterdam powierzył SPIE utrzymanie trzech z sześciu swoich obiektów z naciskiem na ekologię, zgodnie z umową klimatyczną.

Fact sheet

  • Services: M&E
  • Subsidiary: SPIE Nederland
  • Year: 2022
  • Tags: Energy efficiency, Multi-technical Maintenance
  • Status: Terminé

W 2019 roku spółka SPIE Nederland przejęła konserwację kilku budynków Rady miasta Amsterdam na okres dwóch lat: pomieszczenia kilku rad dzielnicy i ośrodków opieki nad rodzicami i dziećmi, a także utrzymanie niektórych ogrodów miejskich oraz punktów zbiórki odpadów.

Umowa obejmuje wszystkie instalacje w budynkach, takie jak HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), instalacje sanitarne i systemy bezpieczeństwa, a także instalacje elektryczne i mechaniczne. SPIE jest w stanie prowadzić prace we wszystkich branżach związanych z wydajnym budownictwem, dzięki wsparciu różnych jednostek operacyjnych zaangażowanych w ten segment rynku.

SPIE aktywnie pracuje nad rozwiązaniami technicznymi służącymi poprawie efektywności energetycznej obiektów miejskich oraz zrównoważenia klimatycznego budynków, zgodnie z umową klimatyczną.