Cyfrowa transformacja kancelarii CMS Francis Lefebvre Avocats

SPIE ICS, francuska filia SPIE, dokonała w 2019 r. transformacji prywatnej chmury kancelarii CMS Francis Lefebvre Avocats poprzez dostarczenie skalowalnego i ograniczającego koszty rozwiązania typu „infrastruktura jako usługa” (IaaS). Dzięki postępowi technologicznemu kancelaria będzie w stanie osiągnąć jeszcze lepsząsprawność i elastycznośćpoprzez zastosowanie hiperkonwergencji.

Fact sheet

  • Services: ICT
  • Subsidiary: SPIE France
  • Year: 2022
  • Tags: IT infrastructures, Digital transformation
  • Status: Terminé

SPIE wdrożyło opartą na hiperkonwergencji infrastrukturę w celu zabezpieczenia pamięci masowej i przesyłania poufnych danych, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego poziomu dostępności. Rozwiązanie to oparte jest na serwerach zapewniających usługi sieciowe, pamięć masową i moc obliczeniową. Wysoce elastyczne, programowe zarządzanie pamięcią masową zapewnia wzrost wydajności i elastyczności niezbędny dla sprostania wyzwaniom związanym z rozwojem kancelarii. Dzięki całkowicie transparentnemu dla użytkowników przejściu na nowe rozwiązanie, migracja usług i przeniesienie danych odbyło się w sposób całkowicie bezproblemowy.

Ponadto, aby zapewnić bezpieczny dostęp do chmury, zestawiona została sieć prywatna o wysokiej przepustowości łącząca siedzibę w Neuilly – jak również biura w Strasburgu i Lyonie – z dwoma centrami danych, w których znajduje się infrastruktura.