Nowa infrastruktura elektrotechniczna w firmie Merck

W 2019 roku spółka SPIE Deutschland & Zenraleeuropa wykonała instalacje elektrotechniczne nowego „Pharma Packaging Center PH85” firmy Merck w Darmstadt w Niemczech. Podstawowym zadaniem było wykonanie, zgodnie z wymogami technicznymi, montażu i dokumentacji dla w instalacji zakładach wytwarzających produkty medyczne. Centrum będzie docelowo produkować 210 milionów opakowań leków rocznie.

Fact sheet

  • Services: M&E
  • Subsidiary: SPIE Deutschland & Zentraleuropa
  • Year: 2022
  • Tags: Electrical engineering
  • Status: Terminé

Prace trwały 16 miesięcy i wykonywane były na łącznej powierzchni 20 000 metrów kwadratowych. Spółka SPIE Deutschland & Zentraleuropa zainstalowała:

  • 350 kilometrów przewodów elektrycznych i sterowania,
  • 600 odbiorników KNX z interfejsem danych,
  • 2 000 opraw oświetleniowych,
  • 480 głośników, w szczególności dla centrum bezpieczeństwa,
  • liczne sieci danych.

Wszelkie instalacje wzakładach produkujących wyroby medyczne objęte są rygorystycznymi wymogami w zakresie wyposażenia i dokumentacji technicznej. Po zakończeniu prac wszystkie zakłady muszą zostać skontrolowane przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). W nowym centrum pakowanie leków z hormonami i bez hormonów, będzie odbywało się w oddzielnych pomieszczeniach czystych. W celu zabezpieczenia wspomnianych pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, liczba cząstek zawieszonych w powietrzu musi pozostać poniżej bardzo niskiej wartości określonej przez agencję FDA. Ponadto, w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami wymagana jest stała temperatura, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne. W szczególności, zainstalowaliśmy gniazda antybakteryjne, a wszystkie instalacje elektryczne są hermetyczne.