Projekt i wykonanie Centrum monitorowania bezpieczeństwa Galileo

Galileo

Zespoły działu Tertiaire w SPIE Industrie & Tertiaire wykonały instalacje klimatyzacyjne, wentylacyjne, hydrauliczne i ogrzewania nowego Centrum monitorowania bezpieczeństwa Galileo (CSSG). Zrealizowały również instalację systemów w zakresie zasilania / sterowania, zarządzania technicznego budynkami, systemów przeciwpożarowych oraz cyberbezpieczeństwa.

Fact sheet

  • Services: M&E
  • Subsidiary: SPIE France
  • Year: 2022
  • Tags: Facility Management, HVAC
  • Status: Terminé

Nowe Centrum Galileo z certyfikatem ANSSI oraz systemem zabezpieczeń Tempest podzielone zostało na różne strefy kontroli dostępu i bezpieczeństwa. To właśnie bezpieczeństwo stanowi jedno z największych wyzwań stojących przed tego typu infrastrukturą. Z tego względu SPIE wdrożyło najnowocześniejsze rozwiązania: wzmocnioną kontrolę dostępu, systemy nadzoru wideo, systemy gaśnicze wykorzystujące mgłę wodną itp. Następnym w kolejce wyzwaniem jest dostępność systemów. W przypadku awarii poziom dostępności musi wynosić 99,995%. To zadanie podjęły zespoły SPIE odpowiedzialne za infrastrukturę (taką jak szafy chłodnicze, bloki zasilana, obwody elektryczne itp.) wymagającą redundancji na poziomie 3/2 N, umożliwiając klasyfikację na poziomie czwartym, czyli „Tier IV”. Podczas normalnej eksploatacji dwa z trzech łańcuchów urządzeń funkcjonują jednocześnie, a trzeci przejmuje zadania w przypadku awarii.

Do realizacji opisanej powyżej infrastruktury, zakończonej we wrześniu 2021 r., oddelegowano na okres dwóch lat siedemnastu pracowników działu Tertiaire. Po zakończeniu opisanego etapu realizacji SPIE Facilities będzie odpowiadać za utrzymanie obiektu.