Rewitalizacja brzegów rzeki Allier

BergesAllier

W 2019 r. spółka SPIE CityNetworks została wybrana przez aglomerację Vichy Communauté (Francja) do wykonania rewitalizacji dużej części lewego brzegu rzeki Allier. Ma ona na celu rewaloryzację i aktywizację brzegów przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego ekosystemu.

Fact sheet

  • Services: M&E
  • Subsidiary: SPIE France
  • Year: 2022
  • Tags: Energy transition
  • Status: Terminé

Po trwającej 6 miesięcy fazie projektowej spółka SPIE CityNetwork wykonała następujące prace na lewym brzegu:

  • zapewniła zasilanie w energię elektryczną,
  • dostarczyła i wykonała montaż słupów oświetleniowych
  • zainstalowała oświetlenie dla charakterystycznych punktów.

 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewidziano instalację 208 słupów oświetleniowych o wysokościach 5,40 i 10,50 metrów, 117 drewnianych o wysokości 7 i 5 metrów, 43 reflektorów punktowych wbudowanych w ziemię, 101 metrów listew świetlnych LED i 21 projektorów wzmacniających gołębnik. Wspomniane elementy tworzą przyjazne i atrakcyjne środowisko dla spacerowiczów. Ddzięki nim możliwe stanie się również rozwinięcie oferty restauracyjnej i handlowej.


Malownicze oświetlenie lewego brzegu Allier to znacznie więcej niż wykonanie samych instalacji. Podkreśla ono bowiem piękno natury i architektury: niezwykłe drzewa, drewniane pomosty, itd.. Realizacja prac budowlanych o takim zakresie w sercu natury stanowi bezprecedensowe przedsięwzięcie. SPIE CityNetworks uwzględniło wpływ prac i wyzwania środowiskowe już na etapie badań, aby określić wszystkie potencjalne niedogodności związane z wykonywanymi pracami. Umożliwiło to dobór odpowiednich rozwiązań: naturalnych materiałów dla słupów oświetleniowych, takich jak drewno, jak również oświetlenia LED w celu uzyskania optymalnego poziomu oświetlenia.