Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Środowiska kontrolowane

Zapewnienie odpowiedniej jakości procesu i bezpieczeństwa pracowników wymaga ścisłej kontroli fizycznych zmiennych w miejscu produkcji: ciśnienia, wilgotności, jakości powietrza itp.

Środowiska kontrolowane: kontrolowanie warunków produkcji

SPIE opracowało szereg innowacyjnych rozwiązań pozwalających na kontrolę kluczowych parametrów określonych środowisk produkcji i ograniczających ryzyko przebywających w nich pracownikach.

Grupa dysponuje know-how w szczególności w zakresie:  

  • Środowisk krytycznych: układy regulujące temperaturę, wilgotność i gromadzenie pyłu pomagają zapewnić odpowiednie warunki dla czystych i wolnych od kurzu pomieszczeń, sal operacyjnych, laboratoriów, centrów danych itp.
  • Środowisk niebezpiecznych: w celu ochrony osób przed ryzykiem związanym z obecnością dwutlenku węgla lub produktów ATEX (grożących eksplozją)

A new clean room for the university of Manchester

SPIE UK designed, supplied, installed and commissioned a clean room at The University of Manchester, as part of a new build being constructed by Balfour Beatty.
Learn more

State-of-the-art building technology in a new outpatient surgery centre

In 2019, SPIE Deutschland & Zentraleuropa planned and installed the electrotechnical infrastructure for the new outpatient operating centre of Dr. Michael Wiesend in Montabaur, Germany. The state-of-the-art building technology meets the severe hygiene standards applied in clinics.
Learn more

Ressources

Brochure

Fiche expertise SPIE France - Optimisation...

Brochure

SPIE France - Désinfection de l'air AIR NEW...