Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Akumulatorowe systemy magazynowania energii (BESS)

Stabilizacja sieci energetycznej za pomocą akumulatorowych systemów magazynowania energii

Uwalniamy pełny potencjał energii odnawialnej

Odnawialne źródła energii z natury działają z przerwami, podczas gdy sieci energetyczne muszą być zasilane w sposób stabilny i niezawodny. Akumulatorowe systemy magazynowania energii (BESS) pozwalają na magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych, gdy produkcja jest wysoka, dzięki czemu energię można później wprowadzić do sieci, gdy zapotrzebowanie przekroczy podaż.

Firma SPIE oferuje usługi instalacyjne i pomocnicze BESS niezbędne do podłączenia do sieci średniego i wysokiego napięcia:

  • Podłączanie, usługi montażowe, fundamentowanie, okablowanie
  • Transformatory wysokiego napięcia i infrastruktura przełączania
  • Zarządzanie interfejsem

Dzięki zapewnieniu kluczowego interfejsu między produkcją energii odnawialnej a siecią elektroenergetyczną usługi BESS i wiedza specjalistyczna firmy SPIE stanowią elastyczne i stabilne rozwiązanie niezbędne do dalszego rozwoju produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.