Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Energia wiatrowa

Energia wiatrowa stanowi bogate, niewyczerpane i bezemisyjne źródło energii.

Wykorzystanie potęgi wiatru

Odnawialne źródło energii generowanej poprzez przekształcanie energii kinetycznej w elektryczną, czyli energia wiatrowa, odgrywa kluczową rolę w celach Unii Europejskiej związanych z przyszłością bezemisyjną. Dzięki rozległej wiedzy technicznej i inżynierskiej w zakresie projektów wiatrowych zarówno na lądzie, jak i na morzu, firma SPIE jest partnerem wybieranym przez klientów z farm wiatrowych, którzy chcą budować i rozszerzać infrastrukturę lub nią zarządzać.

Firma SPIE oferuje rozwiązania dla każdego etapu procesu produkcji energii wiatrowej:

  • Lądowe i morskie farmy wiatrowe: instalacja i konserwacja turbin wiatrowych i związanej z nimi infrastruktury
  • Połączenia sieci elektrycznej: podstacje, stacje transformatorowe
  • Zarządzanie operacyjne: stanowiska testowe, usługi zarządzania energią

Dzięki ofertom dla każdego etapu łańcucha wartości firma SPIE bezpośrednio przyczynia się do rozwoju produkcji energii wiatrowej i sprawia, że sen o bezemisyjnej Europie jest w zasięgu ręki.

SPIE helps for carrying offshore wind energy onto land

SPIE Belgium was tasked by Elia, Belgium’s high voltage electricity transmission system operator, to produce two 380 kV high-voltage substations: “Van Maerlant” at Damme and “Gezelle” at Dudzele, within the framework of Elia’s Stevin programme, which is aimed notably at piping energy produced by offshore wind farms inland.

These schemes follow on from the work on producing and installing the Horta high-voltage substation, delivered by SPIE Belgium in May 2015.
Learn more