Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Sieci inteligentne

Dzięki dostarczaniu w czasie rzeczywistym informacji na temat zużycia energii innowacyjne sieci inteligentne umożliwiają efektywne i zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Optymalizacja dystrybucji energii elektrycznej

Inteligentne sieci, zwane również systemami zarządzania dystrybucją, to innowacyjne technologie cyfrowe wykorzystywane do wykrywania i rozwiązywania problemów z niestabilnością w całej sieci dystrybucji energii elektrycznej. Dzięki dostarczaniu informacji w czasie rzeczywistym inteligentne sieci zapewniają optymalną integrację energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Inteligentne sieci firmy SPIE umożliwiają klientom optymalizację, monitorowanie i utrzymanie sieci wysokiego i niskiego napięcia:

  • Rozbudowa sieci: oceny sieci, inspekcje systemów ochrony, badania w zakresie planowania sieci, uwzględniające sieć docelową i perspektywę rozbudowy
  • Monitorowanie i konserwacja: rozwiązania do zarządzania siecią, regeneracja uszkodzonych sieci, informacje o zapotrzebowaniu i dostarczanej energii w czasie rzeczywistym

Dzięki zapewnieniu elastycznej kontroli sieci dystrybucyjnych inteligentne sieci pozwalają ograniczyć koszty produkcji energii i zmniejszyć uzależnienie dystrybutorów od paliw kopalnych.