Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Wodór

Ekologiczny wodór — wydajny, uniwersalny i czysty — będzie przyszłym filarem koszyka energetycznego.

Zaspokajanie potrzeb ekosystemu wodorowego

Dekarbonizacja przemysłu, ułatwienie mobilności elektronicznej, zapewnienie czystszego ciepła i energii elektrycznej: ekologiczny wodór, produkowany z odnawialnych źródeł energii, ma do spełnienia kluczową rolę w odejściu społeczeństwa od paliw kopalnych. Firma SPIE jest zarówno dostawcą usług, jak i twórcą rozwiązań w dziedzinie wodoru.

Firma SPIE oferuje rozwiązania na każdym etapie łańcucha wartości ekologicznego wodoru:

  • Produkcja: instalacja urządzeń do produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych, systemy elektrolizy PEM
  • Dystrybucja: przechowywanie, transport i sieci wodoru
  • Mobilność: instalacja i uruchamianie urządzeń do transportu wodoru, infrastruktura ładowania
  • Zastosowania przemysłowe: transport, konwersja mocy na gaz do mocy dla ogrzewania i energii

Ponieważ wzrost zdolności produkcyjnej wodoru wymaga odpowiedniego rozwoju w zakresie jego transportu i dystrybucji, wiedza specjalistyczna firmy SPIE w obu tych obszarach stawia firmę jako kluczowy podmiot tej energii przyszłości.

Green hydrogen, an essential driver for decarbonization

SPIE is a long-standing actor, offering tailor-made, turnkey solutions for its customers, from design to installation and operations, to maintenance.

Brochure

Fiche expertise SPIE France - Hydrogène déc...

Brochure

Solutions for the Energy Transition (Englis...

Presentation

[English] Business presentation - Hydrogen...

Document

Hydrogen production - Online analysis in 3...

Document

Decarbonated hydrogen: From production to u...

Document

Hydrogen and maintenance - The challenges o...

Brochure

Fiche expertise SPIE France - Hydrogène déc...

Ostatnie komunikaty prasowe