Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Zasilanie awaryjne

Jakość i dostępność energii elektrycznej odgrywają istotną rolę w prowadzeniu działalności przemysłowej, zarówno pod względem wydajności, jak i bezpieczeństwa.

Zapewnienie stałego, niezawodnego zasilania dla klientów przemysłowych

Przerwy w dostawie prądu, odcięcia zasilania i wahania napięcia mogą mieć bardzo poważne skutki. SPIE opracowuje indywidualne rozwiązania mające na celu ochronę sprzętu elektrycznego w budynkach przemysłowych, w tym linii produkcyjnych, maszyn samoobsługowych i sprzętu IT.

W zakres oferowanych usług wchodzą planowanie systemu, instalacja i konserwacja, oraz zapewnienie:

  • redundancji zasilania
  • nieprzerwanego zasilania (falowniki)
  • systemów zasilania awaryjnego (agregaty)
  • uziemienia
  • ochrony odgromowej
  • usług naprawy sprzętu 24/7
  • tymczasowych rozwiązań zasilania awaryjnego
     

SPIE zapewnia swoim klientom kompleksowe rozwiązania w celu zapobiegania tym zagrożeniom i zagwarantowania ciągłości zasilania.