Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Zasilanie bezprzerwowe

Do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa i organizacje potrzebują niezawodnego i stałego zasilania elektrycznego.

Gwarantujemy jakość i ciągłość zasilania elektrycznego

Przerwy w dostawie prądu i zaniki napięcia mogą mieć bardzo szkodliwe skutki. SPIE opracowuje szyte na miarę rozwiązania chroniące wyposażenie elektryczne budynków, m.in. aplikacje biurowe, sprzęt do automatyzacji, centra danych itp.

Nasze usługi obejmują planowanie, montaż i konserwację instalacji:

  • zasilanie bezprzerwowe (falowniki)
  • układy zasilania rezerwowego (agregaty prądotwórcze)
  • uziemienie
  • ochrona odgromowa

SPIE udziela klientom kompleksowego wsparcia, które pozwala zapobiegać takim zagrożeniom i gwarantuje ciągłość zasilania elektrycznego. 
 

State-of-the-art building technology in a new outpatient surgery centre

In 2019, SPIE Deutschland & Zentraleuropa planned and installed the electrotechnical infrastructure for the new outpatient operating centre of Dr. Michael Wiesend in Montabaur, Germany. The state-of-the-art building technology meets the severe hygiene standards applied in clinics.
Learn more