Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Koszyk energetyczny

Rozszerzenie zdolności produkcyjnych, magazynowych i dystrybucyjnych energii odnawialnej jest konieczne, aby zmniejszyć uzależnienie społeczeństwa od paliw kopalnych.

Umożliwianie przejścia na czystą energię

Aby możliwe było osiągnięcie celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, odnawialne źródła energii muszą stać się podstawą naszych systemów energetycznych. Rozwiązania firmy SPIE kierują klientów w stronę zrównoważonej produkcji i zoptymalizowanej dystrybucji energii odnawialnej.

Firma SPIE posiada wiedzę techniczną w prawie wszystkich sektorach odnawialnych, obejmującą cały proces od produkcji do dystrybucji:

  • Produkcja energii: instalacja i inteligentna konserwacja infrastruktury solarnej, wiatrowej, biomasowej, hydroelektrycznej i geotermalnej
  • Przechowywanie, przesyłanie i dystrybucja: instalacja i obsługa konserwacyjna stacji elektroenergetycznych, stacji transformatorowych i linii wysokiego i niskiego napięcia; systemy zarządzania energią, stanowiska testowe, sieci dystrybucyjne, rozwiązania w zakresie inteligentnych sieci energetycznych
  • Wodór ekologiczny: zakłady produkcyjne, stacje paliw, podłączanie elektrolizerów, magazynowanie i dystrybucja

Rozwiązania firmy SPIE umożliwiają produkcję energii elektrycznej na dużą skalę przy niskiej emisji dwutlenku węgla oraz niezbędną adaptację sieci elektrycznej, co ma kluczowe znaczenie dla powodzenia transformacji energetyki.

Development of a solar plant in Hungary

SPIE has developed a 33-hectare solar plant in Bükkábrány, together with its consortium partner Bejulo. It is the largest solar farm in Hungary, located in the north of the country.

Learn more

SPIE helps for carrying offshore wind energy onto land

SPIE Belgium was tasked by Elia, Belgium’s high voltage electricity transmission system operator, to produce two 380 kV high-voltage substations: “Van Maerlant” at Damme and “Gezelle” at Dudzele, within the framework of Elia’s Stevin programme, which is aimed notably at piping energy produced by offshore wind farms inland.

Learn more

Nasze doświadczenie

Odkryj wszystkie nasze rozwiązania i wiedzę specjalistyczną: Koszyk energetyczny.