Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Bezpieczeństwo i ochrona

Technologia otwiera nowe możliwości wzmacniania poziomu ochrony i bezpieczeństwa budynku i osób w nim przebywających.

Des systèmes pour prévenir, dissuader et alerter

SPIE dostarcza rozwiązania w zakresie zautomatyzowanego i zintegrowanego wykrywania zagrożeń dla budynków i zapobiegania im.
 

Nasze usługi obejmują planowanie, konfigurację, przekazywanie do eksploatacji, konserwację i serwisowanie. 

Oferujemy:

  • Systemy bezpieczeństwa pożarowego (wykrywanie i gaszenie pożaru) i ich konserwację
  • Instalacje kontroli dostępu (czytniki identyfikatorów i mechanizmy blokujące)
  • Monitoring wizyjny (kamery, przechowywanie i analiza danych)
  • Systemy wykrywania włamania (wykrywacze, alarmy, nadajniki itp.)
  • Rozwiązania w zakresie połączeń alarmowych (przyciski alarmowe dla pracowników w miejscach publicznych i sprzęt dla pracowników samotnie wykonujących zadania)

Design and completion of the Galileo Security Monitoring Centre (GSMC)

The Tertiaire division teams of SPIE Industrie & Tertiaire are installing air-conditioning, ventilation, plumbing and heating systems in this new Galileo Security Monitoring Centre. They are also responsible for the installation of high and low voltage systems, the technical management of the building, fire extinguishing systems and cybersecurity.
Learn more

Installation of the electrotechnical infrastructure at a new emergency centre

SPIE Deutchland & Zentraleuropa installed electrotechnical infrastructure of new emergency centre at Eschborn near Frankfurt am Main (Germany).

Learn more

State-of-the-art building technology in a new outpatient surgery centre

In 2019, SPIE Deutschland & Zentraleuropa planned and installed the electrotechnical infrastructure for the new outpatient operating centre of Dr. Michael Wiesend in Montabaur, Germany. The state-of-the-art building technology meets the severe hygiene standards applied in clinics.
Learn more