Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Oświetlenie uliczne

Inteligentny system oświetlenia pozwala lepiej kontrolować zużycie energii, zwiększa bezpieczeństwo w miejscach publicznych i zmniejsza zanieczyszczenia światłem.

Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo

Wielu przedstawicielom władz lokalnych i decydentom zależy na uczynieniu ich miast inteligentniejszymi i mniej szkodliwymi dla środowiska.

SPIE pozwala im zmniejszyć wydatki na energię dzięki rozwiązaniom z zakresu planowania, budowy, konserwacji i obsługi innowacyjnych systemów oświetlenia.

Usługi te obejmują całą infrastrukturę miejską: drogi, tunele, obiekty sportowe i zabytki. Oferujemy:

  •     Projektowanie: badania i doradztwo
  •     Poprawa standardu lub modernizacja oświetlenia (przejście na technologię LED)
  •     Wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem ulicznym
  •     Konserwacja i naprawy systemów oświetlenia

Zastosowanie czujników i inteligentnego zarządzania poprawia komfort, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną systemów oświetlenia, przyczyniając się do rozwoju miasta przyszłości.
 

Redevelopment of the Allier’s banks

In 2019, SPIE CityNetworks had been chosen by Vichy Communauté, the district of Vichy (France), to participate in the redevelopment of a large area of the left bank of the Allier. This new development aims to enhance and boost activities on the riverbanks while preserving the natural ecosystem.
Learn more

Energy performance and unprecedented funding scheme for public lighting in Tain l’Hermitage

The city of Tain l’Hermitage (in the Drôme department - France) awarded SPIE CityNetworks and Mabboux Electricité the contract for the works to replace all its public lighting, with support from the engineering consultancy firm, EECI. An innovative and sustainable approach resulting from the strong political will of the municipality.
Lean more

Ostatnie komunikaty prasowe