Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Oświetlenie uliczne

Inteligentny system oświetlenia pozwala lepiej kontrolować zużycie energii, zwiększa bezpieczeństwo w miejscach publicznych i zmniejsza zanieczyszczenia światłem.

Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo

Wielu przedstawicielom władz lokalnych i decydentom zależy na uczynieniu ich miast inteligentniejszymi i mniej szkodliwymi dla środowiska.

SPIE pozwala im zmniejszyć wydatki na energię dzięki rozwiązaniom z zakresu planowania, budowy, konserwacji i obsługi innowacyjnych systemów oświetlenia.

Usługi te obejmują całą infrastrukturę miejską: drogi, tunele, obiekty sportowe i zabytki. Oferujemy:

  • Projektowanie: badania i doradztwo
  • Poprawa standardu lub modernizacja oświetlenia (przejście na technologię LED)
  • Wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem ulicznym
  • Konserwacja i naprawy systemów oświetlenia

Zastosowanie czujników i inteligentnego zarządzania poprawia komfort, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną systemów oświetlenia, przyczyniając się do rozwoju miasta przyszłości.

Ressources

Brochure

SPIE CityNetworks France Urban video protec...

Brochure

L'ergonomie - des solutions pour adapter le...

Ostatnie komunikaty prasowe