Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Oświetlenie zabytków

Iluminacje zabytków, zarówno długoterminowe jak i okazjonalne, podkreślają dziedzictwo danego regionu i zwiększają jego atrakcyjność.

Zabytki w świetle reflektorów

SPIE pomaga wyeksponować historyczne, kulturowe i turystyczne atrakcje miast za pomocą efektownego oświetlenia, które łączy najnowocześniejszą technologię ze zdalnym zarządzaniem.

  • Iluminacje długoterminowe lub okazjonalne w miejscach publicznych, na szlakach turystycznych i zabytkach (kościoły, zamki, obiekty wpisane na listę dziedzictwa, mosty, place itp.).
  • Aranżacje wnętrz: muzea, teatry, opery, kina, sale koncertowe i biblioteki.
  • Aranżacje w plenerze: iluminacje i nagłośnienie imprez, uroczystości noworocznych, festiwali, wydarzeń towarzyszących sezonom turystycznym itp.
  • Sprzęt elektryczny o wysokim i niskim poborze prądu w budynkach i miejscach historycznych.

Redevelopment of the Allier’s banks

In 2019, SPIE CityNetworks had been chosen by Vichy Communauté, the district of Vichy (France), to participate in the redevelopment of a large area of the left bank of the Allier. This new development aims to enhance and boost activities on the riverbanks while preserving the natural ecosystem.
Learn more