Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Oznakowanie

Zarówno na obszarach miejskich, jak i na przedmieściach, płynny ruch zależy od skuteczności i ergonomii przyjętego oznakowania.

Informowanie mieszkańców wspiera i ułatwia mobilność

SPIE opracowuje systemy oznakowania, które regulują ruch i zapewniają bezpieczną mobilność w coraz gęściej zabudowanych obszarach miejskich i na peryferiach.

W centrum inteligentnego miasta rozwiązania SPIE dostarczają informacje i znaki dla użytkowników wszystkich rodzajów infrastruktury i usług transportowych:

  • Drogi i autostrady: otwieranie i zamykanie pasów, wykrywanie korków i zarządzanie zagrożeniami (osuwające się kamienie, zwierzęta na drodze itp.).
  • Tunele: dynamiczne oznakowanie, liczenie pojazdów, nadzór wideo itp.
  • Transport publiczny: informacje dla pasażerów w czasie rzeczywistym (tablice do wyświetlania zmiennych komunikatów i systemy komunikacji publicznej) i oznakowanie.

Systemy oznakowania mają bezpośredni wpływ na środowisko naturalne i jakość życia. Przekazywane za ich sprawą informacje pomagają zmniejszyć natężenie ruchu i poprawić jakość powietrza.