Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Sygnalizacja świetlna

Na obszarach miejskich sygnalizacja świetlna stanowi istotny element złożonego systemu bezpieczeństwa który reguluje przepływ pieszych i pojazdów.

Bezpieczniejsze oznakowanie pasów ruchu

SPIE oferuje lokalnym władzom skrojone na miarę rozwiązania w zakresie sygnalizacji świetlnej, w tym zarządzanie ruchem na skrzyżowaniach, na odcinkach z ruchem naprzemiennym lub jednokierunkowych, na przejściach dla pieszych, kontrolę dostępu do pasów ruchu, zarządzanie ruchem na ruchomych mostach itp.

Pozwalają one lepiej zorganizować i zwiększyć bezpieczeństwo przepływów ruchu na drogach.

  • Projektowanie, wdrażanie, zapewnianie rozwiązań inżynieryjnych i integracja systemów komunikacyjnych.
  • Diagnostyka sytuacji na skrzyżowaniach.
  • Badania wykonalności.
  • Optymalizacja czasu działania.
  • Instalacja, obsługa i konserwacja inteligentnych sygnalizacji świetlnych i podświetlanych znaków bezpieczeństwa.

SPIE przywiązuje istotną wagę do wydajności i niezawodności urządzeń sygnalizacyjnych.