Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

Rozwiązania mechaniczne i przemysłowe

Maszyny napędzają przemysły i budynki, co sprawia, że przejście na czystą i wydajną energię jest ważnym wyzwaniem w procesie transformacji energetyki.

Firma SPIE dysponuje wiedzą mechaniczną w zakresie wszystkich branż i obsługuje każdy aspekt rozwoju maszyn, od koncepcji do konserwacji.

  • Maszyny: projektowanie, budowa, modyfikacja, zarządzanie
  • Konstrukcja paneli przemysłowych: inżynieria, montaż i instalacja
  • Inżynieria mechatroniczna: modernizacja do projektów budowy maszyn, optymalizacja, standaryzacja, bezpieczeństwo maszyn, elastyczne rzemiosło
  • Systemy mechaniczne: konserwacja i naprawa wind, schodów ruchomych, platform podnoszących, systemów dźwigowych (w tym wciągników), bram, żaluzji, barier i urządzeń transportowych

Dzięki zapewnieniu ciągłości i trwałości maszyn usługi firmy SPIE ograniczają zarówno koszty awarii, jak i opłaty za energię ponoszone przez klientów.

Nasze doświadczenie

Odkryj wszystkie nasze rozwiązania i wiedzę specjalistyczną: Mechanika.