Veuillez noter que dans cette section, vous pouvez consulter le contenu des pages dans 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et polonais.

Please note in this section you can browse content in 5 languages: English, French, German, Dutch, Polish.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich Inhalte in 5 Sprachen abrufen können: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch.

In deze sectie kunt u inhoud bekijken in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Pools.

W tej sekcji możesz przeglądać treści w 5 językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Polski.

KOTLARSTWO I INSTALACJE RUROWE

SPIE dysponuje kompletną ofertą usług z zakresu kotlarstwa i przemysłowych instalacji rurowych. Dzięki indywidualnemu podejściu firma spełnia szczególne potrzeby klientów, a zwłaszcza podmiotów z sektorów obarczonych dużymi ograniczeniami technicznymi i wymogami prawnymi, np. rolno-spożywczego, farmaceutycznego czy jądrowego.

SPIE wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną z zakresu kotlarstwa i przemysłowych instalacji rurowych do oferowania rozwiązań przystosowanych do potrzeb producentów.

W obliczu coraz większego zapotrzebowania przemysłu na wysokiej jakości sprzęt do kotłowni i instalacji rurowych oraz restrykcyjnych przepisów prawa dotyczących jakości i bezpieczeństwa, firma SPIE oferuje rozwiązania dopasowane do szczególnych wymogów każdego projektu.

Poniżej przedstawiamy kompetencje zespołów SPIE, które pomagają klientom przemysłowym w radzeniu sobie z wyzwaniami:

  • Projektowanie, produkcja, instalacja, utrzymanie i odnawianie sprzętu do kotłowni, przemysłowych instalacji rurowych, konstrukcji metalowych i zbiorników magazynowych.
  • Wiedza techniczna i bogate doświadczenie w obszarze kotlarstwa i przemysłowych instalacji rurowych.
  • Praca z różnorodnymi materiałami, takimi jak stal, stal nierdzewna, aluminium oraz inne stopy.
  • Kompleksowe zarządzanie projektem — od badań po realizację — przy wsparciu zespołów złożonych z wykwalifikowanych pracowników, którzy gwarantują jakość, bezpieczeństwo i terminowość.

SPIE wykorzystuje swoją wiedzę techniczną i zaangażowanie na rzecz doskonałości, by sprostać potrzebom klientów związanym z kotlarstwem i przemysłowymi instalacjami rurowymi. Kieruje się przy tym kompleksowym i spersonalizowanym podejściem. W ramach polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) firma SPIE zobowiązuje się również do poprawy wpływu swojej oferty i wiedzy specjalistycznej na środowisko oraz zagwarantowania trwałości i bezpieczeństwa projektów przemysłowych.